Omstartslån är egentligen inte en specifik låneform i likhet med privatlån, billån eller bolån. Det är snarare ett begrepp som betyder att ett lån tecknas så att samtliga andra småkrediter kan betalas av. Kortfattat så har låntagare då ett enda lån med låg ränta istället för många lån med vanligtvis höga räntor. Fördelarna är därmed följande:

  • Sänk kostnaden

Den primära orsaken att teckna ett omstartslån är att få en omstart i ekonomin. En möjlighet att bli av med dyra krediter och istället få ett lån med lägre kostnad och bättre villkor.

Överlag går det att få lägre ränta på ett lån på ett större belopp. Det är därför bättre att ha ett lån på 50 000 kr än att ha fem olika lån på vardera ca 10 000 kr. Räntesatsen som banker erbjuder på ett lån på 50 000 kr är betydligt lägre än vid lån på 10 000 kr.

När ett omstartslån tecknas används pengarna för att lösa samtliga andra lån/krediter och därmed skapas ett stort lån – istället för många små. Det handlar alltså om att samla lånen för att få ett enda lån, som då i de allra flesta fall ger en bättre/lägre ränta.

Fördelar med omstartslån

  • Sänk månadskostnaden

Månadskostnaden avgörs till stor del av vilken ränta som banken ger på lånet. Som nämnts ovan kommer räntan till stor sannolikhet bli lägre på ett omstartslån än på mindre krediter.

Men även amorteringstiden avgör hur stor månadskostnaden blir. När små belopp lånas (exempelvis 10 000 kr) brukar kreditgivarna ha krav att summan ska betalas relativt snabbt. Därmed kommer ett något större belopp behöva betalas varje månad.

När större belopp lånas öppnas möjligheten upp att få amortera under längre period. Det är exempelvis inte ovanligt att ett lån på 60 000 kr kan amorteras på upp till 10 år.

De som tecknar ett större omstartslån kan därmed själv välja amorteringstid mer flexibelt och på detta sätt påverka månadskostnaden på lånet.

  • Undvik extra kostnader

Varför betala fem avikostnader – när möjligheten finns att slippa dem helt?

Många kreditbolag tar ut en aviavgift oavsett om betalning sker via pappersfaktura eller via autogiro. Andra tar enbart ut detta vid pappersfaktura. Att ha många aktiva krediter och lån kan därmed innebära att 100-200 kr per månad läggs enbart på att betala avikostnader.

Med ett omstartslån betalas en enda avikostnad. I många fall slipper man även betala denna förutsatt att betalning sker via E-faktura eller autogiro.

  • Kontroll på ekonomin

Utöver lägre ränta och kostnad väger ”Kontroll på ekonomin” mycket tungt som fördel för omstartslånet. När ett omstartslån tecknas väljs den summa som krävs för att alla andra lån, krediter och avbetalningar ska kunna betalas av.

När dessa är betalda med lånet kvarstår enbart ett lån. Det är därmed extremt lätt att varje månad se exakt hur mycket som ska betalas för skulden samt hur stor skulden är. En tydlighet och kontroll som för många är grunden för en bättre lånesituation.