Marginalen Bank har ett lån med namnet ”Omstartslånet”. Ett lån som enligt hemsidan vänder sig till ”dig som har en betalningsanmärkning eller vill lösa skulder hos Kronofogden”.

Kundgruppen brukar vanligtvis ha svårt att få lån just eftersom noteringar hos Kronofogden eller betalningsanmärkningar gör att många andra banker inte vill låna ut pengar. Tanken med detta lån är att skapa ett lån som löser skulder hos Kronofogden eller löser många smålån. Därmed får låntagaren ett lån med betydligt lägre månadskostnad mot vad det hade kostat att ha kvar smålånen och ärendet kvar hos Kronofogden.

För att få detta lån krävs det att personen har en bostad som kan användas till säkerhet för lånet.

Krav

De krav som banken ställer är följande:

  • Ålder – Personen måste vara minst 25 år samt folkbokförd i landet
  • Inkomst – Inkomsten måste vara minst 200.000kr per år brutto. Det är även möjligt att vara två låntagare och då gäller att den totala inkomsten ska vara minst 350.000kr
  • Om inkasso- eller Kronofogdskulder finns måste delar av lånet användas för att först och främst lösa dessa.

 

Anses pengarna användas till bostadsköp gäller även följande:

  • Belåningsgrad – Belåningsgraden får maximalt vara 85%. Det betyder att 15% av summan måste betalas kontant
  • Mäklare – Bostaden måste förmedlas via en fastighetsmäklare
  • Marknadsvärde – En bostadsrätt måste minst ha ett marknadsvärde på 250.000kr. Finns det lån på bostaden innan måste dessa i första hand lösas.

Ränta

Marginalens Omstartslån kan alltså användas till vad som helst. Det behöver inte vara till bostad eller bil utan kan användas fritt. Däremot finns alltid den egna bostaden som en trygghet. Det är bostaden som pantsätts. I och med att banken har en trygghet i bostaden kan de ge betydligt lägre ränta.

År 2016 erbjöd de en ränta på från 4,6%. Jämfört med andra bolån är detta en mycket hög ränta. För samtidigt gick det att få bolån med räntor kring 1,5-2%. Men man ska komma ihåg att detta är ett lån som är konstruerat för de som inte får andra slags lån. De med betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden som blir ”baklåsta” på grund av dessa.

Att i detta fall få en ränta på 5-10% är extremt bra. Privatlån som ges till personer med betalningsanmärkningar har inte sällan en räntesats på 20-30%. Därmed kan Marginalens Omstartslån vara ett mycket bra alternativ – inte minst för att lösa många smålån och dyra krediter.

 

Källa: Marginalen Bank 2016