De som har en bostad kan ofta teckna ett omstartslån via bolånet. Detta genom att öka befintliga lånesumman. Den största fördelen med detta alternativ är att den ränta som ges är den lägsta ränta som en privatperson kan få på lån. Detta just på grund av att bostaden är säkerhet.

Omstartslån via bolån kan tecknas även om personen har betalningsanmärkning även om utbudet av banker är väldigt begränsat, se exempel på MittBolån.se.

Varför bolånet?

Bolån har ungefär hälften så hög ränta som de billigaste privatlånen i Sverige. Det går alltså att få en mycket fördelaktig ränta och därmed låg lånekostnad genom att samla sina dyrare lån och betala av dessa genom att belåna bostaden.

En ytterligare fördel är att amortering kan ske på betydligt längre tid än på ett privatlån. Hur mycket som måste amorteras varje år beror på belåningsgraden men som mest handlar det om 2% av den totala lånesumman per år.

Hur mycket kan lånas?

Det finns ingen övre gräns för hur stort ett bolån kan vara. Däremot finns en gräns för hur stor belåningen får vara. Denna gräns är på 85%. En person som har en bostad som köptes för 1 miljon får därmed maximalt ha bolån på 850 000 kr.

Skulle personen för tillfället ha amorterat ner till 650 000 kr finns alltså ett låneutrymme på 200 000 kr. Däremot betyder inte detta låneutrymme per automatik att banken kommer att acceptera en höjning av bolånet. En kreditbedömning sker alltid för att avgöra detta.

Omstartslån ger färre räkningar

Vad kan man göra om belåningsgraden är för hög?

Som nämnts ovan får en bostad maximalt vara belånad till 85%. Detta gäller mot ”gällande marknadsvärde”. I det fall personen köpt bostaden nyss räknas att marknadsvärdet motsvarar inköpssumman.

Men har man bott ett par år i bostaden är chansen stor att den ökat i värde. Det gör att belåningsgraden automatiskt sjunker (även om ingen amortering skett). Genom att göra en omvärdering av bostaden kan det alltså skapas utrymme för höjning av bolånet.

De som idag har amorteringskrav på sitt bolån får däremot maximalt omvärdera sin bostad vart femte år. Detta enligt de regler som gäller kring amorteringskravet.

Hur tecknas omstartslån via bolån?

Är det en höjning av befintligt bolån som ska ske är det den bank där detta bolån finns som ska kontaktas. I det fall som bolånet enbart har rörlig ränta finns även möjligheten att kontakta flera banker och eventuellt passa på att flytta bolånet för att få lägst bolåneränta.

Hur tecknas omstartslån om man har betalningsanmärkning?

I grunden finns det ingen skillnad mellan ett omstartslån via bolånet oavsett om låntagaren har betalningsanmärkning eller inte. Det handlar fortfarande om att en bostad ska finnas som inte är fullt belånad. Däremot får personer med anmärkning räkna med att:

  • Det är färre banker att teckna lånet hos

Utbudet är relativt litet men bland de aktörer som erbjuder detta finns MittBolån, Marginalen Bank samt Blue Step

  • Det kommer bli högre ränta

Vilken ränta som ges i samband med dessa lån beror på låntagarens kreditvärdighet men generellt är räntenivån på minst 3-4 gånger högre än bolån där betalningsanmärkning inte accepteras. Ett exempel kan nämnas från 2017 då räntenivåerna var 4-10% (med anmärkning) istället för 1,5-2,5% (utan anmärkning). Det är däremot alltid billigare än att teckna ett lån utan säkerhet.